Експо Бизнес Партнерс е представител за България на водещи италиански панаири. Ние предоставяме консултации и подпомагаме българските фирми при организиране на участието им на изложения в Италия.

По зададени от италианските панаири параметри селектираме български фирми, търсещи да закупят технологично оборудване или крайни продукти. За одобрените фирми организираме посещение на съответното изложение и участие в В2В срещи с предварително подбрани изложители.

Експо Бизнес Партнерс  изготвя информация за експортните възможности пред българските фирми на италианския пазар. Предлага информация за актуални търговски запитвания и оферти и осъществява търсене на потенциални клиенти и бизнес партньори от Италия.

Експо Бизнес Партнерс предлага преводачески услуги в България и в Италия. Изготвя рекламни и информационни материали на български и италиански език.

Италия


Площ: 301 338 кв. км
Население: 59 715 627 души
Гъстота: 198 души на кв. км
Столица: Рим с  население от 2,5 млн. души
Държавно устройство: Парламентарна република
Език: Италиански
Религия:
   - католици (97 %),
   - мюсюлмани (1,6 %),
   - други християни (1 %)
Валута: евро