Експо Бизнес Партнерс е динамична консултантска фирма, изградена от професионалисти с опит в търговско-икономическите отношения между България и Италия. Опирайки се  на широка мрежа от партньорски организации и консултантски фирми в двете страни,  Експо Бизнес Партнерс предоставя на своите клиенти разнообразна гама от услуги, насочени към интернационализация на бизнеса.


Като се базира на опита на своя екип и доброто познаване на водещите изложения в България и Италия, Експо Бизнес Партнерс консултира фирмите при избора на подходящо за тях панаирно събитие и подпомага организирането на участието им като изложители.

 
Други важни насоки на дейността са пазарните и маркетинговите проучвания и търсенето  с помощта на широката партньорска мрежа на потенциални клиенти, бизнес партньори и възможности за инвестиции.

 

Италия


Площ: 301 338 кв. км
Население: 59 715 627 души
Гъстота: 198 души на кв. км
Столица: Рим с  население от 2,5 млн. души
Държавно устройство: Парламентарна република
Език: Италиански
Религия:
   - католици (97 %),
   - мюсюлмани (1,6 %),
   - други християни (1 %)
Валута: евро