ENADA 2020
Varna Expo
Inter Expo Sofia
Trade Fair Plovdiv

Полезни връзки:

 • Агенция за насърчаване на МСП (АНМСП)
  Ул. Леге № 2-4
  София 1000
  Тел.: 00359 2 9407940
  Факс: 00359 2 9407993
  www.sme.government.bg 
 • Българска стопанска камара (БСК)
  Ул. Алабин № 16-20
  София 1000
  Тел.: 00359 2 9320911
  Факс: 00359 2 9872604
  www.bia-bg.com
 • Българска търговско-промишлена палата (БТПП)
  Ул. Искър № 9
  София 1058
  Тел.: 00359 2 9872631
  Факс: 00359 2 9873209
  www.bcci.bg

Описание за същността на проектната дейност, изпълнена за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

 

Фирма ЕКСПО БИЗНЕС ПАРТНЕРС ЕООД кандидатства по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ но Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проектът „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, с регистрационен номер BG16RFOP002-2.073-20704-C01 беше одобрен и стартира на 28.09.2020 г. с дата на приключване 28.12.2020 г.

Целите на проекта бяха осигуряване на оперативен капитал за ЕКСПО БИЗНЕС ПАРТНЕРС ЕООД в период през който, вследствие на  пандемията от COVID-19, са анулирани или отложени търговските изложения, с които е свързана основна част от дейността на фирмата.

С безвъзмездната финансова помощ, включваща 85 % финансиране от Европейския съюз и 15 % национално финансиране бяха покрити текущи фирмени разходи и осигурени възнаграждения и осигуровки, което гарантира продължаването на дейността на ЕКСПО БИЗНЕС ПАРТНЕРС ЕООД.

 

Италия


Площ: 301 338 кв. км
Население: 59 715 627 души
Гъстота: 198 души на кв. км
Столица: Рим с  население от 2,5 млн. души
Държавно устройство: Парламентарна република
Език: Италиански
Религия:
   - католици (97 %),
   - мюсюлмани (1,6 %),
   - други християни (1 %)
Валута: евро